Ispis

Evanđelje po Luki 3, 1-6

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:»Glas viče u pustinji:’Pripravite put Gospodinu,poravnite mu staze!Svaka dolina neka se ispuni,svaka gora i brežuljak neka se slegne!Što je krivudavo, neka se izravna,a hrapavi putovi neka se izglade!I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«

 

Poslanica Filipljanima 1, 4-6.8-11

Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa.Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

 

Psalam 126, 1-6

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

 

Knjiga proroka Baruha 5, 1-9

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje,ogrni se plaštem Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti dati ime: »Mir pravednosti« i »Slava bogoljubnosti«.Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiruod istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć se što ih se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj,a gle, Bog ih tebi vraća nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku.I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure;nek se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje.A šume i sva stabla mirisna činit će sjenuIzraelu po Božjoj zapovijedi, jer Bog će voditi Izraela u radosti,svjetlom svoje slave prateć ga milosrđem svojim i pravednošću.«

Imamo 6 gostiju trenutno.

2018. Božji blagoslov
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker